Zamówienie

Wybierz rodzaj abonamentu
AbonamentCena pakietuLiczba stanowiskŁączna wartość zamówienia
 Darmowa wersja
30-dniowa Darmowa wersja pokazowa…
 • pełny dostęp do modułu Przygotowanie postępowania
 • pełny dostęp do modułu SIWZ
 • pełny dostęp do modułu Prowadzenie postępowania, wybór oferty i zawarcie umowy
 • pełny dostęp do modułu Zamówienie z wolnej ręki
 • moduł Przypomnienia
 • pełne wsparcie techniczne
 • pełne wsparcie merytoryczne
 • moduł udzielania zamówień do 30.000 euro
 • moduł do planowania zamówień i wydatkowania środków w ramach jednostki
 • baza przykładowych kryteriów oceny ofert
 • tryb „zasada konkurencyjności" (dostęp możliwy po zgłoszeniu mailowym)
0,00 PLN

1

0,00 PLN
 Pakiet Podstawowy
Pełny dostęp do portalu
 • pełny dostęp do modułu Przygotowanie postępowania
 • pełny dostęp do modułu SIWZ
 • pełny dostęp do modułu Prowadzenie postępowania, wybór oferty i zawarcie umowy
 • moduł Przypomnienia
 • pełne wsparcie techniczne
 • pełne wsparcie merytoryczne
1.990,00 PLN
 Pakiet Pełen
Pełny dostęp do portalu
 • pełny dostęp do modułu Przygotowanie postępowania
 • pełny dostęp do modułu SIWZ
 • pełny dostęp do modułu Prowadzenie postępowania, wybór oferty i zawarcie umowy
 • pełny dostęp do modułu Zamówienie z wolnej ręki
 • moduł Przypomnienia
 • pełne wsparcie techniczne
 • pełne wsparcie merytoryczne
 • moduł udzielania zamówień do 30.000 euro
2.690,00 PLN
 Pakiet Rozszerzony
Powiększony pełnopłatny dostęp do portalu
 • pełny dostęp do modułu Przygotowanie postępowania
 • pełny dostęp do modułu SIWZ
 • pełny dostęp do modułu Prowadzenie postępowania, wybór oferty i zawarcie umowy
 • pełny dostęp do modułu Zamówienie z wolnej ręki
 • moduł Przypomnienia
 • pełne wsparcie techniczne
 • pełne wsparcie merytoryczne
 • moduł udzielania zamówień do 30.000 euro
 • moduł do planowania zamówień i wydatkowania środków w ramach jednostki
 • baza przykładowych kryteriów oceny ofert
 • tryb „zasada konkurencyjności"
 • pełne wsparcie przy elektronizacji zamówień
3.890,00 PLN
 Zamówienia do 30.000 euro
 • pełny dostęp do modułu Przygotowanie postępowania
 • pełny dostęp do wszystkich trybów postępowania:
  • wolna ręka
  • rozeznanie rynku
  • negocjacje
  • zapytania ofertowe
  • przetarg
 • pełny dostęp do modułu Prowadzenie postępowania
 • pełne wsparcie techniczne
 • pełne wsparcie merytoryczne
1.690,00 PLN
 Planowanie zamówień i wydatkowanie środków
 • baza kategorii zamówień
 • planowanie zamówień
 • dokonywanie wydatków
 • baza dokonanych wydatków
 • raporty
 • baza wiedzy (komentarz do zamówień tego samego rodzaju)
 • pełna kompatybilność z E-Publicznym Doradcą
 • pełne wsparcie techniczne
 • pełne wsparcie merytoryczne
1.690,00 PLN
 Baza przykładowych kryteriów oceny ofert
 • kilkadziesiąt przykładów kryteriów oceny ofert odnoszących się do dostaw, robót budowlanych i usług opracowanych i zweryfikowanych przez prawników Wielkopolskiej Grupy Prawniczej
 • baza kryteriów wspólnych dla każdego rodzaju zamówienia
 • przykłady kryteriów społecznych
 • możliwość bezpośredniego importowania przygotowanych i opisanych kryteriów do SIWZ
 • bieżąca aktualizacja bazy kryteriów oceny ofert
390,00 PLN
 Moduł Zasada Konkurencyjności
 • pełny dostęp do modułu Przygotowanie postępowania
 • możliwość przygotowania zapytania ofertowego
 • pełny dostęp do modułu Prowadzenie postępowania
 • pełne wsparcie techniczne
 • pełne wsparcie merytoryczne
1.590,00 PLN
 Komentarz procedury wydatkowania środków unijnych w nowej perspektywie
Komentarz porusza m.in. następujące zagadnienia:
 • jak sumować oraz dzielić zamówienia w ramach zasady konkurencyjności;
 • kiedy można nie stosować zasady konkurencyjności;
 • czy w przypadku rozeznania rynku obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych;
 • jak prawidłowo sporządzić opis przedmiotu zamówienia;
 • jakie znaczenie mają kody CPV w postępowaniu;
 • jak rozumieć zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
 • jak stosować przepisy dotyczące wyłączenia podmiotów powiązanych;
 • jak prawidłowo przygotować zapytanie ofertowe;
 • czy w zapytaniu ofertowym mogą znaleźć się postanowienia dotyczące wadium, czy rażąco niskiej ceny;
149,00 PLN
 Usługa wdrożenia
Mamy przyjemność zaoferować Państwu usługę wdrożenia programu E-Publicznego Doradcy (lub jego poszczególnych modułów) w Państwa jednostce po zakupie oprogramowania. Dzięki dodatkowemu przeszkoleniu pracownicy pracujący z programem E-Publiczny Doradca będą w stanie w pełni wykorzystywać jego możliwości, a także mieć możliwość dokładnego przyjrzenia się poszczególnym funkcjonalnościom. W ramach usługi otrzymają Państwo:
 • 3-godzinne kompleksowe szkolenie dla pracowników, którzy będą korzystać z programu w Państwa jednostce;
 • konfigurację oprogramowana, tak aby program był gotowy do pracy w Państwa jednostce – dzięki temu wszystkie niezbędne informacje zostaną wprowadzone do oprogramowania (min. założenia regulaminu udzielania zamówień do 30.000,00 euro);
 • możliwość rozpoczęcia prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod okiem eksperta w zakresie funkcjonowania programu E-Publiczny Doradca
 • Dojazd do Klienta – bezpłatny*
*do 100 km od Poznania (jeśli Państwa jednostka jest oddalona ponad 100 km od Poznania, należy doliczyć koszty dojazdu – 1 km = 0,84 zł za każdy kilometr przekraczający limit 100 km – w jedną i w drugą stron
600,00 PLN
 Baza przykładowych kryteriów oceny ofert PDF
 • kilkadziesiąt przykładów kryteriów oceny ofert odnoszących się do dostaw, robót budowlanych i usług opracowanych i zweryfikowanych przez prawników Wielkopolskiej Grupy Prawniczej.
 • baza kryteriów wspólnych dla każdego rodzaju zamówienia
 • przykłady kryteriów społecznych
 • po zakupie baza przykładowych kryteriów oceny ofert przesyłana jest w formacie PDF na wskazany adres e-mail
 • aktualizacje, zawierające nowe kryteria przesyłane kwartalnie na wskazany adres e-mail
690,00 PLN
Dane Klienta
Podanie adresu e - mail jest niezbędne do rejestracji. Jeżeli Klient otrzymał już hasło, w celu zalogowania należy kliknąć tutaj.
New account details
Optional. New customers may supply custom account details.
We will create these for you if no values are entered.
Dane do zamówienia
Dane niezbędne do wystawienia faktury
* Firma:
NIP:
Adres:
Województwo:
Kod pocztowy:
Miasto:
Dane osoby do kontaktu
* Imię i nazwisko:
* Telefon:
* Email:
Komentarz do zamówienia
Wpisz swoje ewentualne uwagi do zamówienia.
Metoda płatności
Cena za jedno stanowisko:0,00 PLN
Łączna wartość zamówienia:0,00 PLN
CAPTCHA
To pytanie zapobiega wysyłaniu spamu.