Pełny dostęp do modułu Przygotowanie postępowania
Dzięki modułowi „przygotowanie postępowania” Klient wykonać może niezbędne czynności związane z przygotowaniem postępowania, takie jak: ustalenie wartości zamówienia, sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania, określenie rodzaju zamówienia czy trybu udzielenie zamówienia.
Pełny dostęp do wszystkich trybów postępowania
  • wolna ręka
  • rozeznanie rynku
  • negocjacje
  • zapytania ofertowe
  • przetarg
Pełny dostęp do modułu Prowadzenie postępowania
Pełne wsparcie merytoryczne
Nad prawidłowym funkcjonowaniem portalu od strony merytorycznej nadzór sprawują prawnicy, od lat zajmujący się tematyką prawa zamówień publicznych. Nasz zespół na bieżąco analizuje wszelkie zmiany w prawie zamówień publicznych, orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądów powszechnych, ETS, dbając o merytoryczną stronę portalu, jak i jego funkcjonalność.
Pełne wsparcie techniczne
Naszym Klientom gwarantujemy pełne wsparcie techniczne zespołu informatycznego, który na bieżąco reaguje na zgłaszane problemy oraz odpowiada na pytanie Klientów (które następnie zamieszczane są w zakładce FAQ).
Wybierz rodzaj abonamentu: 
Dodaj do koszyka