Baza kategorii zamówień
W programie Klient otrzymuje bazę kilkudziesięciu kategorii wydatków (tzw. zamówienia tego samego rodzaju), oczywiście z możliwością dodania własnych. Pracując z programem, unikniemy różnego rodzaju zarzutów dotyczących niezgodnego z ustawą PZP podziału zamówienia.
Planowanie zamówień
Klient w programie wprowadza założenia na dany rok budżetowy, zgodnie z podziałem na kategorie wydatków.
Dokonywanie wydatków
Klient ma możliwość wprowadzania wydatków w ramach zaplanowanego budżetu, jak również nowych zamówień, które pojawią się nieoczekiwanie (tzw. zamówienia „ad hoc”). Program dba o to, żeby Klient nie przekroczył kwoty zaplanowanej w ramach danej kategorii.
Baza dokonanych wydatków
Klient ma tutaj szybki podgląd dokonanych wydatków w danym roku budżetowym, z podziałem na to, w ramach jakiej kategorii oraz którego Wydziału/Referatu ile środków zostało już wydatkowanych. Dodatkowo klient może sprawdzić w łatwy sposób nowe wydatki, które nie zaplanowano w budżecie, a które zostały już poczynione.
Raporty
Dzięki raportom Klient otrzymuje pełną wiedzę o planowanych zamówieniach oraz o dokonanych w danym roku budżetowym wydatkach, również z podziałem na Referaty/Wydziały.
Baza wiedzy
Klient otrzymuje dostęp do komentarza radcy prawnego – Pawła Sendrowskiego „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia”. Monografia dostępna w wersji elektronicznej w każdym momencie.
Pełna kompatybilność z E-Publicznym Doradcą
Posiadając dostęp do programu E-Publiczny Doradca, możemy jednym kliknięciem dokonywać wydatków w ramach zaplanowanego budżetu.
Pełne wsparcie techniczne
Naszym Klientom gwarantujemy pełne wsparcie techniczne zespołu informatycznego, który na bieżąco reaguje na zgłaszane problemy oraz odpowiada na pytania Klientów (które następnie zamieszczane są w zakładce FAQ).
Pełne wsparcie merytoryczne
Nad prawidłowym funkcjonowaniem portalu od strony merytorycznej nadzór sprawują prawnicy, od lat zajmujący się tematyką prawa zamówień publicznych. Nasz zespół na bieżąco analizuje wszelkie zmiany w prawie zamówień publicznych, orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądów powszechnych, ETS, dbając o merytoryczną stronę portalu, jak i jego funkcjonalność. Nadzór nas modułem sprawuje radca prawny Paweł Sendrowski – autor komentarza „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia”.
Wybierz rodzaj abonamentu: 
Dodaj do koszyka