Kilkadziesiąt przykładów kryteriów oceny ofert odnoszących się do dostaw, robót budowlanych i usług opracowanych i zweryfikowanych przez prawników Wielkopolskiej Grupy Prawniczej
Zespół prawników kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza przez kilka miesięcy opracowywał i analizował możliwe do zastosowania kryteria oceny ofert. Przede wszystkim zwracano uwagę na zgodność kryteriów z obowiązującymi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (w szczególności w zakresie zakazu określania kryteriów odnoszących się do właściwości wykonawcy, czy możliwości naruszenia zasady uczciwej konkurencji), zgodnością z prawem wspólnotowym. Z drugiej jednak strony, dzięki pracy zespołu, udało się stworzyć bazę bardzo zróżnicowanych kryteriów, rzadko pojawiających się w postępowaniach o udzielenie zamówienia, dzięki którym zamawiający będą w stanie uzyskać produkty / usługi odpowiadające ich oczekiwaniom. Baza zawiera m.in. kryteria dotyczące – aspektów estetycznych, funkcjonalnych, doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia i ich kwalifikacji, czy jakości.
Baza kryteriów wspólnych dla każdego rodzaju zamówienia
Dla ułatwienia pracy stworzono bazę kryteriów, które występować mogą niezależnie od rodzaju zamówienia. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu Klienci będą mogli w prosty sposób odszukać interesujące ich kryteria.
Przykłady kryteriów społecznych
Obecnie ustawodawstwo krajowe i wspólnotowe kładzie duży nacisk na stosowanie tzw. klauzul społecznych, premiujących wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, bezrobotne lub inne osoby marginalizowane, czy stosujących rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie ww. osobom. W przygotowanej przez prawników Wielkopolskiej Grupy Prawniczej bazie znajdują się również przykłady kryteriów społecznych, stosowanych w praktyce.
Możliwość bezpośredniego importowania przygotowanych i opisanych kryteriów do SIWZ
Baza przygotowana jest w ten sposób, aby Klient wybrane przez siebie kryterium lub kryteria oceny ofert wraz z opisem mógł bezpośrednio, za pomocą jednego „kliknięcia” importować do SIWZ.
Bieżąca aktualizacja bazy kryteriów oceny ofert
Dostęp do bazy kryteriów oceny ofert można uzyskać, dokonując zakupu pakietu „Pełen plus”, bądź też nabywając dostęp do modułu „Baza przykładowych kryteriów oceny ofert”. Przez czas trwania dostępu, bez dodatkowych opłat, moduł „Baza przykładowych kryteriów oceny ofert” będzie stale uaktualniany przez naszych ekspertów.