PLN 0 /30 dni

30-dniowa Darmowa wersja pokazowa…

 • pełny dostęp do systemu dla jednego stanowiska
 • pełny dostęp do modułu Przygotowanie postępowania
 • pełny dostęp do modułu SIWZ
 • pełny dostęp do modułu Prowadzenie postępowania, wybór oferty i zawarcie umowy
 • pełny dostęp do modułu Zamówienie z wolnej ręki
 • pełne wsparcie techniczne
 • pełne wsparcie merytoryczne
PLN 1590 /rok

Powiększony pełnopłatny dostęp do portalu

 • pełny dostęp do modułu Przygotowanie postępowania
 • pełny dostęp do modułu SIWZ
 • pełny dostęp do modułu Prowadzenie postępowania, wybór oferty i zawarcie umowy
 • moduł Przypomnienia
 • pełne wsparcie techniczne
 • pełne wsparcie merytoryczne
PLN 1990 /rok

Pełny dostęp do portalu

 • pełny dostęp do modułu Przygotowanie postępowania
 • pełny dostęp do modułu SIWZ
 • pełny dostęp do modułu Prowadzenie postępowania, wybór oferty i zawarcie umowy
 • pełny dostęp do modułu Zamówienie z wolnej ręki
 • moduł Przypomnienia
 • pełne wsparcie techniczne
 • pełne wsparcie merytoryczne
 • moduł udzielania zamówień do 30.000 euro
PLN 2590 /rok

Pełny dostęp do portalu

 • pełny dostęp do modułu Przygotowanie postępowania
 • pełny dostęp do modułu SIWZ
 • pełny dostęp do modułu Prowadzenie postępowania, wybór oferty i zawarcie umowy
 • pełny dostęp do modułu Zamówienie z wolnej ręki
 • moduł Przypomnienia
 • pełne wsparcie techniczne
 • pełne wsparcie merytoryczne
 • moduł udzielania zamówień do 30.000 euro
 • moduł do planowania zamówień i wydatkowania środków w ramach jednostki
 • pełny dostęp do modułu Przygotowanie postępowania
 • pełny dostęp do wszystkich trybów postępowania:
  • wolna ręka
  • rozeznanie rynku
  • negocjacje
  • zapytania ofertowe
  • przetarg
 • pełny dostęp do modułu Prowadzenie postępowania
 • pełne wsparcie techniczne
 • pełne wsparcie merytoryczne
PLN 1230 /rok
 • baza kategorii zamówień
 • planowanie zamówień
 • dokonywanie wydatków
 • baza dokonanych wydatków
 • raporty
 • baza wiedzy (komentarz do zamówień tego samego rodzaju)
 • pełna kompatybilność z E-Publicznym Doradcą
 • pełne wsparcie techniczne
 • pełne wsparcie merytoryczne
PLN 990 /rok